დაცვის ტექნიკური საშუალებები

დაცვის ტექნიკური საშუალებები

 

დაცვის ტექნიკური საშუალებები, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, ობიექტების დაცვის განსახორციელებლად, გამოიყენება ახალი თაობის უკრაინული წარმოების გადამცე

მი LUN 25 M2.

კომპანია Geo Security მომხმარებელს სთავაზობს ორი სახის მომსახურებას:

 

დაცვის ტექნიკური საშუალებები• დაცვა პერიმეტრული დაცვითი სიგნალიზაციით, რომელიც ორიენტირებულია გახსნა-დაკეტვაზე, დაკეტვის დროს ჭკვიანი გასაღების ან მობილური აპლიკაციის გამოყენებით ობიექტი გადადის დაცვის რეჟიმზე.

• საგანგაშო ღილაკით მომსახურება, რომელიც დისტანციურად მაგრდება მომხმარებლისთვის სასურველ ადგილას და ღილაკზე თითის დაჭერისას განგაშის სიგნალი გადაიცემა ცენტრალურ პულტზე და რეაგირების ჯგუფი შემთხვევის ადგილზე უსწრაფესად ცხადდება.

დაცვის ტექნიკური საშუალებებიდაცვის  პერიმეტრული საგანგაშო სიგნალიზაციით მომსახურების სარგებლობისთვის, დასაცავ ობიექტზე ინსტალირდება და მოთხოვნისამებრ უერთდება შემდეგი მაუწყებელი:

1) ორმაგი მოქმედების იმუნო დეტექტორი, რომელიც კედელზე ფიქსირდება და რეაგირებს მოძრაობაზე.

2) მინის მსხვრევის დეტექტორი – რეაგირებს ნებისმიერი მინის მსხვრევის შემთხვევაში.

 

ობიექტში დამონტაჟდებული სხვადასხვა სახის ტექნიკური საშუალებების მეშვეობით განგაშის სიგნალი გადაეცემა ცენტრალური დაკვირვების პუნქტს. განგაშის სიგნალის მიღებიდან 5-8 წუთში, Geo Security – ის მობილური ჯგუფი შემთხვევის ადგილზე ცხადდება.

აღნიშნული აპარატურის ინსტალაციას ახორციელებს მაღალკვალიფიციური საინჟინრო-სამონტაჟო ჯგუფი.
ტექნიკური საშუალებებით დაცვის ყოველთვიური გადასახადი: გადასახადი დამოკიდებულია ობიექტის მაშტაბზე. MIN გადასახადი – 40 ლარი, MAX გადასახადი – 150 ლარი. დაცვის ტექნიკური საშუალებების მონტაჟი ხორციელდება უფასოდ.დაცვის ტექნიკური საშუალებებიდაცვის ტექნიკური საშუალებები